Het gebruik van cookies
Surprise!/A New Baby maakt gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. Door de nieuwe wetgeving geven we nu een nog gedetailleerder uitleg van het gebruik van cookies.In het kader van de verplichte Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij onze privacyvoorwaarden aangevuld.

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, hieronder samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons goed beschermd.Lees hieronder de volledige verordening.

Onze privacy verklaring (AVG-GPDR)

Surprise!, en aan haar gelieerde bedrijven, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Surprise! persoonsgegevens verwerkt van relaties, klanten en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Surprise! zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit betekent dat wij:
Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons-gegevens verwerken;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Surprise!, Penningweg 23, 1507DB Zaandam.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Surprise! uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties verzamelt en verwerkt Surprise! hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, (zakelijke) (mobiele) telefoonnummer en (zakelijk) emailadres:
Wanneer uw bedrijf een artikel bij ons bestelt om u o.a. te informeren over de status van de bestelling;
Voor het verzenden van het bestelde artikel zullen wij de geadresseerde op moeten geven aan de bezorgdienst;
Wanneer u producten en/of diensten van Surprise! afneemt. Dit kan via onze website of bij bezoek aan uw bedrijf door onze accountmanager;
Wanneer u contact heeft met Surprise!. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
Om u van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Surprise! rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze ontwikkelingen, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Surprise! indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Surprise!, onder vermelding van AVG, privacy@penningweg23.nl.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoons-gegevens, maakt Surprise! gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Surprise! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Surprise! een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Surprise! uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of via onze sociale mediakanalen.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Surprise!, t.a.v. de Privacy Officer, Penningweg 23 , te 1507 DB Zaandam e-mail: privacy@penningweg23.nl

Cookie statement

Surprise!, en haar gelieerde bedrijven, maken, bij het aanbieden van diensten, gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Soorten cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden en om het bezoekersaantal bij te houden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om te zien waar de bezoekers van de website vandaan komen en hoeveel het er per dag/week/maand etc. zijn. Ook worden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur en via welk mobiel apparaat u de site bekijkt op deze manier onthouden. Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook ingezet. Surprise!by heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen. Wél heeft Facebook aangegeven dat zij zorgvuldig en conform de regels omgaat met de gegevens. Ook Google houdt enige zaken bij via cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst van hen ontvangen

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen dusdanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan één van de websites van Surprise!y kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen.
Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. Uitleg en instructie hierover kunt u vinden door te ‘Googlen’ of hier te kijken voor een heldere uitleg.

Geldigheid Cookie
Het door ons geplaatste cookie blijft slechts 6 maanden geldig. Bezoekt u hierna onze website, dan zal de cookiemelding weer verschijnen.